opraem

ordo tertius

péntek, augusztus 15th, 2008 | hit | Nincs hozzászólás

„harmadrend, világi harmadrend: társulás, melynek tagjai a világban valamely szerzetesi intézmény szellemében, annak felsőbb irányítása alatt apostoli életet élnek és a keresztény tökéletességre törekszenek (CIC 303.). – A hatályos jog szerint minden szerzetes intézmény mellett alakulhat ~, jóváhagyásánál az egyházi társulások ált. szabályai érvényesek. 1983 előtt ~et csak szerzetesrend alapíthatott ap. kiváltság alapján, szentszéki jóváhagyással. A ~ belső fegyelmét az alapító szerzet, külső fegyelmét a helyi főpásztor határozta meg. – A ~ tagjai részesülnek a szerz. közösség lelki kincseiből, lehetnek világiak és papok (szerzetesek nem), saját ruhát viselhetnek. Szerzetesi fogadalmat nem tesznek, és egy személy nem tartozhat 2 ~hez. A II. Vat. Zsin-ig meghatározott időpontokban ált. feloldozásnak nevezett áldást és búcsúkat kaptak. – Az 1200 u. sorra alakult ~ek nevüket a szerzetek férfi (1.) és női (2.) ága mellett alapított harmadik ágról kapták. A legismertebb a ferencesek ~je, a Ferences Világi Rend lett. – Mo-on 1948-ig a ferences mellett a domonkos harmadrend, a kármelita harmadrend és a szervita harmadrend virágzott. A kat. egyesületek föloszlatásakor ált. figyelmen kívül maradtak a ~ek, ezért csöndesen továbbélhettek. 1989 u. a ~ek is újjáéledtek.”

Premontrei harmadrend. Hogy hangzik?
Most már biztos lesz. Talán még idén.

Tags: ,

Search

Olavasom