hit

erős vár

péntek, augusztus 15th, 2008 | hit | Nincs hozzászólás

„A kereszténység nagysága abban van, hogy el tudja viselni azt ami elviselhetetlen.”

Bálint Sándor

halál

péntek, augusztus 15th, 2008 | hit | Nincs hozzászólás

Az emberek születnek élnek és meghalnak. Utóbbit néha értelmetlenül. Vagy csak nem látjuk a szőttest a színéről. Úgy kéne hogy ne csak a visszáját lássuk…

a „sok” margójára: …és van aki hazamegy pedig nem kéne.

Tags:

sok

péntek, augusztus 15th, 2008 | hit | Nincs hozzászólás

Haza mennék már. De nagyon.

Tags:

Barsi Balázs O.F.M.: A Szentlélek ajándékai

péntek, augusztus 15th, 2008 | hit | Nincs hozzászólás

Az istenfélelem
„… Az Énekek énekében észrevettük, hogy a szeretet története itt a földön nem más, mint együttlétek és távollétek, találkozások és elválások sorozata. A szeretetben előrehaladva és növekedve azonban más lesz az együttlétek és távollétek jelentése, tartalma, s ez egyaránt érvényes Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkra. Amikor az együttlét összeköt, a távollét pedig elválaszt minket, még csak kezdők vagyunk a szeretetben. Még veszélyben van a szeretet, de a távollét próbája megedzheti. Amikor a távolság összeköt és az együttlét elválaszt, akkor tisztul a szeretetünk, csak tartsunk ki. Amikor pedig együttlét, távollét egyaránt összeköt, már elértük a szeretet teljességét itt a földön. S bár ez nincs szenvedés nélkül, az örök élet lényege már megvalósul, hiszen Szent Pál szerint az örök élet az, hogy mindörökké az Úrral leszünk.”

Tags:

ordo tertius

péntek, augusztus 15th, 2008 | hit | Nincs hozzászólás

„harmadrend, világi harmadrend: társulás, melynek tagjai a világban valamely szerzetesi intézmény szellemében, annak felsőbb irányítása alatt apostoli életet élnek és a keresztény tökéletességre törekszenek (CIC 303.). – A hatályos jog szerint minden szerzetes intézmény mellett alakulhat ~, jóváhagyásánál az egyházi társulások ált. szabályai érvényesek. 1983 előtt ~et csak szerzetesrend alapíthatott ap. kiváltság alapján, szentszéki jóváhagyással. A ~ belső fegyelmét az alapító szerzet, külső fegyelmét a helyi főpásztor határozta meg. – A ~ tagjai részesülnek a szerz. közösség lelki kincseiből, lehetnek világiak és papok (szerzetesek nem), saját ruhát viselhetnek. Szerzetesi fogadalmat nem tesznek, és egy személy nem tartozhat 2 ~hez. A II. Vat. Zsin-ig meghatározott időpontokban ált. feloldozásnak nevezett áldást és búcsúkat kaptak. – Az 1200 u. sorra alakult ~ek nevüket a szerzetek férfi (1.) és női (2.) ága mellett alapított harmadik ágról kapták. A legismertebb a ferencesek ~je, a Ferences Világi Rend lett. – Mo-on 1948-ig a ferences mellett a domonkos harmadrend, a kármelita harmadrend és a szervita harmadrend virágzott. A kat. egyesületek föloszlatásakor ált. figyelmen kívül maradtak a ~ek, ezért csöndesen továbbélhettek. 1989 u. a ~ek is újjáéledtek.”

Premontrei harmadrend. Hogy hangzik?
Most már biztos lesz. Talán még idén.

Tags: ,

Dr. Gyökössy Endre

péntek, december 7th, 2007 | hit | Nincs hozzászólás

10 éve.

„Szenvedjétek el egymást szeretetben”

– Ez az én alapigém.
Lényem és szolgálatom alapdallama ez az ige.
Tulajdonképpen ezt kellene ráírni a síromra, ha egyszer meghalok.
Mert a Szeretet és a Szenvedés ebben az igében összekerült.
Minél jobban szeretek valakit, annál jobban megszenvedem
Nincs szeretet szenvedés nélkül, és csak az tud
igazán szenvedni, aki szeret.
Jézusról beszéljek? A keresztjéről?
Olyan nagyon szenvedett – mert olyan nagyon szeretett!
Életét adta érettünk a kereszten.
Maradjunk annál, hogy az Ő követője,
a Homo Christianus csak azt az életet követheti,
amelyet Gazdája bemutatott.

Tags:

Search

Olavasom