hit

ordo tertius

péntek, augusztus 15th, 2008 | hit | Nincs hozzászólás

“harmadrend, világi harmadrend: társulás, melynek tagjai a világban valamely szerzetesi intézmény szellemében, annak felsőbb irányítása alatt apostoli életet élnek és a keresztény tökéletességre törekszenek (CIC 303.). – A hatályos jog szerint minden szerzetes intézmény mellett alakulhat ~, jóváhagyásánál az egyházi társulások ált. szabályai érvényesek. 1983 előtt ~et csak szerzetesrend alapíthatott ap. kiváltság alapján, szentszéki jóváhagyással. A ~ belső fegyelmét az alapító szerzet, külső fegyelmét a helyi főpásztor határozta meg. – A ~ tagjai részesülnek a szerz. közösség lelki kincseiből, lehetnek világiak és papok (szerzetesek nem), saját ruhát viselhetnek. Szerzetesi fogadalmat nem tesznek, és egy személy nem tartozhat 2 ~hez. A II. Vat. Zsin-ig meghatározott időpontokban ált. feloldozásnak nevezett áldást és búcsúkat kaptak. – Az 1200 u. sorra alakult ~ek nevüket a szerzetek férfi (1.) és női (2.) ága mellett alapított harmadik ágról kapták. A legismertebb a ferencesek ~je, a Ferences Világi Rend lett. – Mo-on 1948-ig a ferences mellett a domonkos harmadrend, a kármelita harmadrend és a szervita harmadrend virágzott. A kat. egyesületek föloszlatásakor ált. figyelmen kívül maradtak a ~ek, ezért csöndesen továbbélhettek. 1989 u. a ~ek is újjáéledtek.”

Premontrei harmadrend. Hogy hangzik?
Most már biztos lesz. Talán még idén.

Tags: ,

Tóth Sándor: Piéta

hétfő, augusztus 11th, 2008 | Besorolás nélkül | Nincs hozzászólás

[audio:http://connor.hu/blog/audio/pieta.mp3]

Csillag-mécses világánál jöttem hozzád, Mária,
Fáradt fejem lehajtani, vígasztalás Asszonya.
Hó-magányban át az erdőn Hold-ív vándora kísért,
Szél a bükkösök sorával zsoltárhangokat cserélt.

Fölemelem tekintetem, keresem a fényedet,
amely könnyít éjszakámon, s forrásodhoz elvezet.
Szomjazó virágok arca mitől mindig felderül,
Virág-ember árvasága szeretetté fényesül.

Keresem a virágaid, száraz kórót tép a szél,
nyári vizek tükre-fodrán jeget kopácsol a tél.
Dermed idebenn is, látod, lelkem ékes hajlama,
oldozd sugaras kezeddel, Napbaöltözött Anya.

És a szavak tőre-élét tompítsd, országunk szívét
önfiától át ne döfje. Gyűlöletnek késhegyét
távoztasd e néptől messze, már eleget szenvedett,
megalázva idegentől rótta csak az éveket

Melyek most már mély kongással jelzik, utunk hol vezet:
barbár-vörös egek alól, s keresünk reményeket.
Még magányos erdeinkben zarándoklunk éjszaka
Ám az úton elénk sietsz, reménységünk Csillaga

Kitárod kék köpönyeged, hová bízón térhetünk,
miként elődeink hitték. Összetéve két kezünk
Közbenjáró szavad által Szent Fiad, ki ránk tekint
Megbocsátja vétkeinket, s megenyhíti mind a kínt

Megnyitja a benső forrást, hitet támaszt, lelkeket,
És a sívó gonoszságban megőrzi az életet.

Tags: , ,

Dr. Gyökössy Endre

péntek, december 7th, 2007 | hit | Nincs hozzászólás

10 éve.

„Szenvedjétek el egymást szeretetben”

– Ez az én alapigém.
Lényem és szolgálatom alapdallama ez az ige.
Tulajdonképpen ezt kellene ráírni a síromra, ha egyszer meghalok.
Mert a Szeretet és a Szenvedés ebben az igében összekerült.
Minél jobban szeretek valakit, annál jobban megszenvedem
Nincs szeretet szenvedés nélkül, és csak az tud
igazán szenvedni, aki szeret.
Jézusról beszéljek? A keresztjéről?
Olyan nagyon szenvedett – mert olyan nagyon szeretett!
Életét adta érettünk a kereszten.
Maradjunk annál, hogy az Ő követője,
a Homo Christianus csak azt az életet követheti,
amelyet Gazdája bemutatott.

Tags:

Search

Olavasom