eskü

csütörtök, május 23rd, 2013 | Besorolás nélkül | Nincs hozzászólás

Akárhogy is, de ez azért egy szép eskü:
Én N.N. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy N.N.-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el Őt, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és Őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segítsen
Ámen.

tenni akarás

hétfő, május 13th, 2013 | Besorolás nélkül | Nincs hozzászólás

“Minél több ember él, minél inkább fejlődik a társadalom, annál több a gond. A természet egyre gyorsabb pusztítása, a források kizsákmányolása, az emberi lélek nyughatatlansága és szétesése mind abból ered, hogy az ember valamit tenni akart. A fejlődésnek nincs eredendő oka, és tenni sem kellett semmit. Elérkeztünk arra a pontra, hogy olyan mozgalmat kell indítanunk, amelynek célja az, hogy ne tegyünk semmit.”
(Fukuoka Maszanobu)

József Attila – Gyermekké tettél

szombat, március 16th, 2013 | irodalom | Nincs hozzászólás

Gyermekké tettél. Hiába növesztett
harminc csikorgó télen át a kín.
Nem tudok járni s nem ülhetek veszteg.
Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim.
Számban tartalak, mint kutya a kölykét
s menekülnék, hogy meg ne fojtsanak.
Az éveket, mik sorsom összetörték,
reám zudítja minden pillanat.
Etess, nézd – éhezem. Takarj be – fázom.
Ostoba vagyok – foglalkozz velem.
Hiányod átjár, mint huzat a házon.
Mondd, – távozzon tőlem a félelem.
Reám néztél s én mindent elejtettem.
Meghallgattál és elakadt szavam.
Tedd, hogy ne legyek ily kérlelhetetlen;
hogy tudjak élni, halni egymagam!
Anyám kivert – a küszöbön feküdtem –
magamba bujtam volna, nem lehet –
alattam kő és üresség fölöttem.
Óh, hogy alhatnék! Nálad zörgetek.
Sok ember él, ki érzéketlen, mint én,
kinek szeméből mégis könny ered.
Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén
nagyon meg tudtam szeretni veled.

1838-as árvízről

szerda, március 13th, 2013 | Besorolás nélkül | Nincs hozzászólás

„Soha nem értem ennél borzasztóbb estét és éjjelt. Leírni az én tollam és talán senkinek is tolla sem képes. Az egészének minden egyes vonása olyan, mely már magában egy-egy rémítő képet alkotna: s százanként oly jelenetek, együtt és egymással vetélkedve, melyek közül csak egynek is látása életfogytáig megmaradó borzasztó emlék. A düledékek, házromok, jégtömegek, bútorok, gerendák s minden más akadályok közt csak alig s a legfeszültebb munkával lehetett a szűk utcákon haladni, honnan jött, hol volt s hová igyekezett az ember, mindenütt a roskadó épületek és fedelek lezuhanása fenyegette. Hol elől, hol hátmögül, hol oldalfelől omlott egy-egy épület össze. Csak ezeknek dörgő, ropogó, csörgő lármája nyomta el időről-időre a kétségbeesők hasító sikoltásait és segítségért már reked könyörgéseit. Tízfelé is akarván s kelletvén menni s csak egyfelé mehetni; százat is látni egyszerre veszélyben s annak egyszerre csak harmadán segíthetni s a többit a halál torkában hagyni; visszautasítani a már merülésig teli hajótól az atyát, a férjet, kinek gyermekei vagy felesége már benn vannak s ezeknek jajjait s zokogását hallani, oly valami, mit képzelni is borzasztó, de tapasztalni s százszorosan tapasztalni szívetrepesztő.”

(forrás: mandarchiv)

Scarborough Fair

vasárnap, február 17th, 2013 | Besorolás nélkül | Nincs hozzászólás

Az ismert brit ballada feldolgozása és egyben talán a legszebb előadása a King’s Singerstől.

Thándor Márk: Úton vagyok

hétfő, február 11th, 2013 | Besorolás nélkül | Nincs hozzászólás

Tétova réten álltam,
hasztalan fabrikáltam,
hallottam szárnyakat,
lappangó árnyakat.
Hideg volt és fáztam,
gondolataimtól áztam.

Egy napon megdöbbentem.
Falaimat ledöntöttem,
elindultam, visszanéztem,
útravalót kéregettem.

S most ezen úton sietek,
körülöttem tágas ligetek,
völgyek és hegyek,
utamon tovább megyek.

Tovább megyek, tovább megyek,
hogy ember legyek!

Elindultam rögös úton felfelé,
nem tudom mikor válok emberré.
El kell jutnom nekem még a hegyekig,
magos, magos, nagyon magos egekig.

fölkelés

hétfő, február 11th, 2013 | Besorolás nélkül | Nincs hozzászólás

Minden szeretet fölkelés. Minden falak és minden határok és minden végességek ellen. Szelíd, de leverhetetlen fölkelés.

Ancsel Éva

Weöres Sándor – Gyöngy az idő

vasárnap, február 10th, 2013 | Besorolás nélkül | Nincs hozzászólás

Gyöngy az idő
Vándoroljunk
Nincs szekerünk
Bandukoljunk

Lassú folyó
Ága mellett
Járjuk a nagy
Fűzfa berket

Este a láb
Gyönge fáradt
Lombok alatt
Nézünk ágyat

Szőcske bokán
Jő az álom
Száll a világ
Lepke szárnyon

Josh Turner – Another try

vasárnap, február 3rd, 2013 | Besorolás nélkül | Nincs hozzászólás

Josh Turner néha bedörmögi magát az ember fülibe.

All the things I felt and never shared.
All the times she was lonely with me there.
Tears I wouldn’t let fall from my eyes,
and how I let her go without a fight.

The reasons I’m alone I know by heart,
but I don’t wanna spend forever in the dark.
I swear next time I’ll hang on for dear life.
If love ever gives me another try.

Theres no changin things that we regret,
the best that we can hope for is one more chance.
If the hands of time could just move in reverse,
I wouldn’t make the same mistake again with her

The reasons I’m alone I know by heart,
but I don’t wanna spend forever in the dark.
I swear next time I’ll hang on for dear life.
If love ever gives me another try.

The reasons I’m alone I know by heart,
but I don’t wanna spend forever in the dark.
I swear next time I’ll hang on for dear life.
If love ever gives me another try.

Oh if love ever gives me another try

200

kedd, január 29th, 2013 | Besorolás nélkül | Nincs hozzászólás

Wallpaper-pride-and-prejudice-1995-32121770-1280-720

Search

Olavasom